Disclaimer

Disclaimer

Aan de informatie op deze pagina’s kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Pynarello stelt alles in het werk om de volledigheid en juistheid van alle hier gepubliceerde informatie te verzekeren. Er kunnen echter fouten of onjuistheden op de pagina’s voorkomen. Noch Stichting Pynarello, noch degenen die de betrokken informatie hebben verstrekt, zijn verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade die kan ontstaan als gevolg van fouten, onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan de verspreiding van de informatie via internet, of voor technische storingen.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot (de inhoud van) deze website en de daarop gepubliceerde tekst, fotomateriaal of andere materiaal rusten bij Stichting Pynarello of haar licentiegevers. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Pynarello is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken.

Website by HOAX Amsterdam