Jaarverslagen en ANBI

Stichting Pynarello stelt zich tot doel jong en oud te inspireren met avontuurlijke muziek en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Pynarello.

Stichting Pynarello heeft de status van culturele ANBI. Klik hier voor meer informatie over doneren. Vanaf 2021 wordt het jaarverslag gecontroleerd door een externe accountant. Om het volledige door de accountant gecontroleerde jaarverslag te ontvangen kunt u een e-mail sturen naar dit adres.

Jaarverslagen

Jaarverslag- en rekening Pynarello 2023

Jaarverslag- en rekening Pynarello 2022

Jaarverslag en -rekening Pynarello 2021

Jaarrekening Pynarello 2020

Jaarrekening Pynarello 2019

Jaarrekening Pynarello 2018

Jaarrekening Pynarello 2017

Beleidsplannen en overige documenten

Beleidsplan Pynarello 2021-2024

Beleidsplan Pynarello 2017-2020

Overzicht Concerten 2017-2020

Standaard ANBI publicatieformulieren

Standaard publicatieformulier ANBI 2022

Standaard publicatieformulier ANBI 2021

Standaard publicatieformulier ANBI 2020

Website by HOAX Amsterdam