Bestuur

Het bestuur van Stichting Pynarello voert haar taken onbezoldigd uit en bestaat uit de volgende leden:

Lútsen de Vries
Voorzitter
Sebas van der Sangen
Secretaris
Eva Postema
Penningmeester
Femke Monaghan-van Wachem
Algemeen lid
Ingmar Creutzburg
Algemeen lid

Nevenfuncties

Naast hun werkzaamheden voor Pynarello vervullen de bestuursleden de volgende (neven)functies:

Lútsen de Vries
– Advocaat bij Staunch

Sebas van der Sangen
– Hoofdredacteur gemeentelijke media bij gemeente Amsterdam
– Voorzitter Stichting Seenik
– Bestuurslid Stichting Tekstpierement

Eva Postema
– Zakelijk directeur-bestuurder bij BAK, basis voor actuele kunst
– Bestuurslid Cappella Amsterdam (2018 – )
– Bestuurslid De Zaak Nu (2019 – )
– Penningmeester Ouderfonds Daltonschool
Pieterskerkhof (april 2021 – )

Femke Monaghan-van Wachem
– Managing Director De Balie
– Penningmeester Forum on European Culture
– Secretaris Raymi Sambo Maakt

Ingmar Creutzburg
– Eigenaar Unchain the Tigers
– Eigenaar Tigers gym Utrecht
– Lid Adviesraad van Landhuis Oud Amelisweerd
– Bestuurslid Freedom City Utrecht

Hier vindt u het Rooster van aftreden van het bestuur van Pynarello.