Audities

Auditie informatie Pynarello Pathetique (NL)

Audition information Pathetique Pynarello (ENG)

Fragmenten/excerpts:
Violin Viola Cello Double Bass

(English below)

Ben je student aan een conservatorium (BA4 of verder), of ben je recent afgestudeerd? Dit is je kans om deel uit te maken van Pynarello tijdens ons project Pathétique in mei/juni 2024. We zullen Tsjaikovski’s 6e Symfonie repeteren en uitvoeren op Pynarello-wijze – zonder dirigent en bladmuziek!  

We houden audities voor de volgende instrumenten: 

  • Viool (2x) 
  • Altviool (1x) 
  • Cello (1x) 
  • Contrabas (1x) 

Voor spelers die op dit moment (seizoen ‘23-’24) studeren in BA4, pre-master, MA1/2; of die recentelijk (vanaf mei 2021) zijn afgestudeerd:  

Voor meer informatie over Pynarello, bezoek onze Instagram, YouTube en Spotify!  

—————————————————————————————— 

Project informatie: 

Joey Roukens – wereldpremière
P.I. Tsjaikovski – Symfonie no.6 ‘Pathétique’
zonder dirigent en uit het hoofd! 

Repetities & concerten: 17 mei – 2 juni, 2024 

Musici die succesvol de auditie hebben afgelegd zullen volledig lid zijn van Pynarello tijdens het project, met dezelfde kansen, vergoeding en verantwoordelijkheden. Pynarello betaalt een gage in lijn met de Fair Practice richtlijnen en biedt een reiskostenvergoeding voor reiskosten binnen Nederland. Pynarello betaalt niet voor accommodatie.  

Aanmelding met privé YouTube-link via:  Application Form
Deadline 1 september

Bij vragen kun je een email sturen naar auditions@pynarello.com 

 


 Are you a student at a conservatory (BA4 and up), or have you recently graduated? This is your chance to be part of Pynarello during our Pathétique project in May/June 2024. We will rehearse and perform Tchaikovsky’s 6th Symphony and a brand-new piece by Joey Roukens in Pynarello style – without conductor and from memory.   

 

Auditions are held for the following positions: 

  • Violin (2x) 
  • Viola (1x) 
  • Cello (1x) 
  • Double Bass (1x) 

For players currently (season ‘23-’24) studying in BA4, pre-master, MA1/2; or who have recently graduated (after May 2021). 

More information about Pynarello, visit our Instagram, YouTube and Spotify! 

—————————————————————————————— 

Project information: 

Joey Roukens – world premiere
P.I. Tchaikovsky – Symphony no.6 ‘Pathétique’
without conductor and without sheet music! 

Rehearsals & concerts: May 17th – June 2nd, 2024 

Musicians who have successfully passed the audition will be full members of Pynarello during the project, with the same opportunities, renumeration and responsibilities. Pynarello pays a fee in accordance with Fair Practice guidelines and offers a compensation for travel costs only within the Netherlands. Pynarello does not compensate for lodging. 

Submission with private YouTube-link through: Application Form 
Deadline September 1st  

If you have questions, you can send an email to auditions@pynarello.com