ANBI

Stichting Pynarello heeft de status van culturele ANBI. Klik hier voor meer informatie over doneren.

Stichting Pynarello stelt zich tot doel jong en oud te inspireren met avontuurlijke muziek en verder al hetgeen hiermee in de ruimste zin verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alle bestuursleden zetten zich onbezoldigd in voor Stichting Pynarello.

Beleidsplan Pynarello 2021-2024

Beleidsplan Pynarello 2017-2020

Overzicht Concerten 2017-2020

Jaarverslag en -rekening Pynarello 2021

Jaarrekening Pynarello 2020

Jaarrekening Pynarello 2019

Jaarrekening Pynarello 2018

Jaarrekening Pynarello 2017

Standaard publicatieformulier ANBI 2022

Standaard publicatieformulier ANBI 2021

Standaard publicatieformulier ANBI 2020